...بازگشت به اخبار
تاریخ ارسال : ۹۷/۳/۲۰  ،  تعداد بازدید : 4988

شماره حساب بانكي شركت شيخ بهائي
معرفي شماره حساب
قابل توجه كليه شركت ها و موسسات محترم حمل و نقل
مجهز به نرم افزار
آريانا - قديم
و نرم افزار
شيخ بهائي - جديد
به منظور ارج نهادن و حمايت از سيستم بانكداري بدون ربا
از تاريخ 19 خرداد 1396 حساب بانكي
شركت طراحي و توسعه نرم افزار شيخ بهائي به
بانك قرض الحسنه رسالت منتقل گرديده است
لذا از عزيزان خواهشمند است هرگونه واريز وجه براي اين شركت را
فقط به حساب معرفي شده ذيل انجام داده
و از واريز وجه به حساب بانك ملي ايران
كه قبلا به شما معرفي شده بود جدا خود داري فرماييد