...بازگشت به اخبار
تاریخ ارسال : ۹۷/۲/۴  ،  تعداد بازدید : 3035

فعال شدن كنترل كد پستي در شهر هاي مقصد بارنامه
رعايت انطباق كد پستي با شهر مقصد
به اطلاع كليه شركت ها و موسسات حمل و نقل كشور ميرساند تا چند روز آينده ، كنترل كد پستي شهر مقصد در بارنامه ها ، توسط سازمان فعال مي گردد
بدين معني كه كد پستي و كد انبار ثبت شده براي گيرنده كالا ، حتما بايد منطبق بر شهري باشد كه براي گيرنده انتخاب كرده ايد