...بازگشت به اخبار
تاریخ ارسال : ۹۷/۲/۴  ،  تعداد بازدید : 2167

حل اختلاف مبلغ حق سازمان از مبادي خاص
انتخاب مبدا بارگيري صحيح در بارنامه
به اطلاع کليه شرکت هاي حمل و نقل مجهز به نرم افزار شيخ بهائي ميرساند
پيرو اختلاف مبلغ حق سازمان برخي شرکت ها با سازمان محترم حمل و نقل و پيگيري مستمر مجموعه شيخ بهائي در اين باره موارد زير توسط شرکت حمل و نقل لازم الاجرا ميباشد

  حمل کالا از انبار هاي شهرستان مبارکه با شهر مبدا (مبارکه) داراي کد سازمان (21520000) انجام پذيرد
  حمل کالا از پلي اکريل اصفهان با شهر مبدا (پلي اکريل) داراي کد سازمان (21521004) انجام پذيرد
  حمل کالا از مجتمع فولاد مبارکه با شهر مبدا (صنايع فولاد) داراي کد سازمان (21521005) انجام پذيرد
  حمل کالا از کارخانه سيمان سپاهان با شهر مبدا (کارخانه سيمان سپاهان) داراي کد سازمان (21521006) انجام پذيرد
  حمل کالا از فولاد سبا و ذوب آهن اصفهان با شهر مبدا (ذوب آهن اصفهان) داراي کد سازمان (21451004) انجام پذيرد