...بازگشت به اخبار
تاریخ ارسال : ۹۷/۲/۴  ،  تعداد بازدید : 2433

كاهش زمان ابطال بارنامه به 12 ساعت پس از صدور
مدت زمان مجاز براي ابطال بارنامه

سلام همراهان شيخ بهائي
به اطلاع ميرساند زمان مجاز ابطال بارنامه پس از صدور (دريافت كد آنلاين ) مدت 12 ساعت است
لطفا در اين زمينه توجه لازم را بنماييد . بعد از 12 ساعت به هيچ عنوان امكان باطل كردن بارنامه در سرور سازمان وجود ندارد . در ضمن توجه داشته باشيد بارنامه اي كه در سرور بارنامه آنلاين
باطل گردد  ديگر قابل بازگشت از ابطال نيست و باز گرداندن بارنامه از حالت ابطال نياز به نامه نگاري رسمي با سازمان دارد. بنا بر اين در ابطال بارنامه هاي خود نهايت دقت را داشته باشيد